Geodet Galanta - geodeti
Služby geodeta: 0903 448 435

Geodet v Galante

Geodetické práce v okresoch Galanta, Šaľa a Trnava

Spoločnosť Geodet Galanta s.r.o. ponúka komplexné služby v oblasti geodézie a katastra nehnuteľností. Služby poskytuje v Galante, Šali, Trnave a okolí. Firma pre vás zabezpečí geodetické služby za prijateľné ceny. Informujte sa ešte dnes na čísle: 0903 448 435.

Geodetické služby

Vyhotovenie geometrických plánov:

Geodet Galanta - geometrické plány na zameranie stavby k vydaniu kolaudačného rozhodnutia (rod. domy,      garáže...)
Geodet Galanta - zameranie stavby na zameranie rozostavanej stavby
Geodet Galanta - vytýčenie inžinierskych sietí na rozdelenie pozemku
Geodet Galanta - polohopisné a výškopisné plány na zlúčenie pozemku
Geodet Galanta - geodetické služby na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
Geodet Galanta - identifikácia pozemkov na zriadenie vecného bremena

Geodet Galanta - zameranie rozostavanej stavby vytýčenie stavebných objektov
Geodet Galanta - vytýčenie stavebných objektov vytýčenie vlastníckych hraníc
Geodet Galanta - merania polohopisné a výškopisné merania


Ceny geodetických prác sú individuálne vzhľadom na špecifickosť každého prípadu. Informácie o cenách vám nezáväzne poskytneme na základe konkrétnych požiadaviek.

Geodet Galanta - zameranie stavieb

Vyhotovenie geometrických plánov - kontakty

Geodet Galanta s.r.o.
Adresa:
Pionierska 1146/3
925 21 Sládkovičovo

Telefónne číslo: 0903 448 435
E-mail: geodet.ga@gmail.com
Web: www.geodetgalanta.sk

IČO: 43881866
DIČ: 2022499633